Terres Tècnics


Terres tècnics

Sistema imprescindible per a oficines

El terra tècnic és un sistema que sorgeix de la necessitat d’ocultar les diferents instal·lacions que es poden trobar en zones de treball. És un paviment apte per a espais interiors i exteriors, dissenyat amb llosetes que descansen sobre pedestals metàl·lics o de PVC regulables en alçada. Existeixen diferents tipus de materials i acabats, sempre adaptant-se a les necessitats estètiques de cada espai.

Actualment les oficines modernes necessiten els terres tècnics, entre altres motius per què la tecnologia avança ràpidament i els espais s’han d’adaptar a les circumstàncies. És un sistema amb molts avantatges com poden ser el seu pes lleuger i la seva resistència, la varietat d’acabats disponibles, la seva ràpida instal·lació i el seu baix cost, entre altres.

Adaptable als canvis


Aglomerat+Alumini+Acabat — Envatech. Es compon per llosetes d’aglomerat amb alumini en la part inferior i cants en PVC evitant així danys per humitats. És un terra tècnic econòmic i funcional.Sòl encapsulat — Envatech. Format per llosetes de anhidrita, caracteritzada per la seva resistència mitjana als cops i elevades càrregues. Les llosetes de sulfat càlcic són incombustibles i no s’alteren amb la humitat. Els acabats superficials integrats en la lloseta poden ser estratificat, pvc, linoleum o gres / porcelànic.